STOWARZYSZENIE

Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza realizuje swoje zadania w ramach Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „Polest”,

Polskie Stowarzyszenie Estradowe „Polest” prężnie działa na rzecz kultury i sztuki od kilkudziesięciu lat. Powstało w czasie przemian ustrojowych w roku 1989. Założyciele Stowarzyszenia pragnęli powołania organizacji twórczej, która będzie skupiała ludzi teatru i estrady.

Polskie Stowarzyszenie Estradowe „Polest” powstało z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie. Oddziałowi wrocławskiemu  przewodzi  pan Bronisław Pałys, wiceprezes „Polestu”, dyrektor generalny Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza oraz dyrektor Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych.

Stowarzyszenie organizuje imprezy artystyczne i reklamowe oraz działania edukacyjne i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach:

Filharmonii Kameralnej Warszawa – składającej się z dwudziestu ośmiu muzyków, prowadzona przez słynnego dyrygenta Stanisława Winiarczyka. Do tej orkiestry w miarę potrzeb angażowani są  śpiewacy i artyści.

• Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza – prezentującego w czasie trwania roku szkolnego w placówkach kulturalnych na terenie całego kraju spektakle, oparte głównie na lekturach szkolnych. Działalność  teatru przybliża także młodzieży wybitne dzieła literatury polskiej i światowej.

• Wydziału Programów Charytatywnych – zajmującego się wystawianiem sztuk i programów estradowych, które przynoszą dochód na szczytne cele. Wydział pomaga m.in. w finansowaniu budowy szpitala hematologii dziecięcej w którym kieruje pani profesor Alicja Chybicka, wspiera szpitale neurologiczne oraz Domy Brata św. Alberta. Pomaga również dzieciom niepełnosprawnym z zakładu we Wleniu.

• Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych – zajmującego się  przede wszystkim  wystawianiem spektakli w kościołach i w środowiskach ekumenicznych, przedstawiając różnorodne programy o tematyce religijno – patriotycznej.

• Wydziału Programów Rozrywkowych – zajmującego się wystawianiem spektakli komercyjnych.

     Założycielami Stowarzyszenia byli wybitni menadżerowie i artyści tacy jak:

        Romuald Pistl – dyrektor estradowy agencji  „KART”  w Jeleniej Górze

        Jan Greber – aktor Teatru Polskiego w Poznaniu

        Bronisław Pałys – dyrektor PPIA IMPART we Wrocławiu

         Zbigniew Ariański – pisarz i poeta z Warszawy

         Irena Santor -  pierwsza Dama Polskiej Piosenki

         Tadeusz Drozda – satyryk z Warszawy

         Bogdan Czyżewski – polski piosenkarz

         Szymon Szurmiej – dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie

         Wiesław Kryński – dyrektor Estrady Lubelskiej

         Władysław Bartkiewicz – dyrektor Estrady Opolskiej

Celem Stowarzyszenia jest:

- integracja ogółu osób profesjonalnie zainteresowanych sztuką teatralną, estradową  w kraju i za granicą.

- ochrona praw twórczych i zawodowych członków Stowarzyszenia.

- reprezentowanie członków wobec władz państwowych i związkowych.

- angażowanie członków do czynnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

- kształtowanie należytych postaw twórczych i wysokiego poziomu etyki zawodowej.

- promowanie polskiej kultury.

- podejmowanie działań charytatywne na rzecz potrzebujących.

Stowarzyszenie wydaje również czasopismo „Biznes, Spektakl, Show” oraz różne książki traktujące o sztuce teatralnej, estradowej i cyrkowej służące jej promocji i popularyzacji.