Ferdydurke

,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jest szczególną pozycję w prozie polskiej XX wieku. To rozprawa z naiwną poczciwością człowieka, który występując w imieniu kultury, normalności, formy posiada w gruncie rzeczy nikłe pojęcie o tym, czego broni.

Historia głównego bohatera, którego wtrącono na powrót do szkoły, jest metaforą stosunku człowieka do piramidy dorobku wieków. Wiedza ta jest nieprzyswajalna dla jednostki, wpędza ją w kompleks niższości i nieautentyczności. W świecie Gombrowicza bohaterowie muszą udawać dojrzałość, są wtłoczeni w ciasny pancerzyk społecznej roli, nie mogąc sobie pozwolić na żaden spontaniczny gest.

Odwiedzamy trzy sfery, w których odprawia się misterium zakłamania: szkołę, gdzie młodzież karmiona jest sztywnymi schematami; snobistyczny dom inżynierostwa Młodziaków, w którym panuje pseudo nowoczesność i wydumana naturalność; tradycyjny dwór ziemiański pogrążony w sklerotycznym odrętwieniu. Gombrowicz buntuje się przeciwko tradycyjnym ładom, dekomponując każdy z przedstawionych porządków. Jego bohater nigdy nie uwolni się od społecznego terroru. W każdym zetknięciu z innym człowiekiem zyskać może ,,gębę”, która jak maska na zawsze przylgnie mu do twarzy. Kontakty międzyludzkie spowodują jego ”upupienie”, traktowany będzie jak dziecko poniżej swojej intelektualnej wartości. Co gorsza, wejdzie w tę narzuconą sobie rolę i nie będzie umiał się wyzwolić. W trosce o właściwy poziom edukacji kulturalno-oświatowej młodego człowieka nie sposób pominąć pominąć ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Serdecznie zapraszamy na adaptację przygotowaną przez nasz teatr.

”Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba!”.