Kordian

Twórcy Narodowego Teatru Edukacji zapraszają na inspirującą opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, sztuce wyborów, patriotyzmie i poezji. W dzisiejszych tak niepewnych i pełnych napięć czasach, po raz kolejny stawiane są przed nami pytania dotyczące postaw moralnych i etycznych składających się na obraz współczesnego Polaka.

Juliusz Słowacki napisał swojego “Kordiana” w roku 1833, podczas pobytu w Genewie. Przez blisko rok, spacerując po alpejskich szlakach, w cieniu majestatycznego masywu Mont Blanc, dwudziestoczteroletni poeta, stworzył utwór, w którym jak w soczewce skupiają się wszystkie namiętności, żale, pasje i przekonania targające duszą młodego twórcy.

W “Kordianie” wyraźnie pobrzmiewają echa niedawnego konfliktu z Mickiewiczem, który niezbyt pochlebnie odniósł się do twórczości Słowackiego i miał zgoła odmienną ideę funkcjonowania dla rodaków żyjących na emigracji w sytuacji utraty niepodległości (mesjanizm przeciwstawiony winkelriedyzmowi). Równie krytyczną jest ocena niedawnego powstania, która w utworze widoczna jest już od przygotowania rozpoczynającego cały dramat, i jest próbą rozliczenia się Słowackiego z polityczną, społeczną i moralną spuścizną powstania listopadowego. Trzecim, istotnym elementem składającym się na problematykę utworu jest proces dojrzewania młodego człowieka, bohatera tytułowego, który podobnie jak sam autor musi borykać się z podobnymi wyzwaniami stawianymi przez życie.

Wszystkie te czynniki pozwalają nam myśleć, iż dzięki “Kordianowi” można opowiedzieć dzisiaj historię równie ważną i zajmującą współczesnych widzów jak blisko 100 lat temu.