W krainie mitów

Mitologia jest jednym z fundamentów kultury śródziemnomorskiej ,z której czerpiemy najistotniejsze wartości. Zawiera się w niej suma doświadczeń człowieka-jego pragnień i dążeń ,wzlotów i upadków.

 

 

Współcześnie często używamy zwrotów: koń trojański, węzeł gordyjski, nić Ariadny, puszka Pandory, syzyfowa praca itp., zapominając lub nie wiedząc, skąd się wywodzą. Jak głęboko sięgają korzenie naszych życiowych postaw? Przeważnie spotykamy się z pełnym wyższości i lekceważenia stosunkiem do historii, a przecież to ona jest nauczycielką życia. Warto więc zapoznać się z podstawowymi chociażby mitami, by nabrać pokory i szacunku do mądrości w nich zawartych, choć mogą wydać się one zbyt odległe i nierealne.

W naszej scenicznej opowieści dwoje młodych bohaterów, podczas szkolnej wycieczki do muzeum, swoim niewłaściwym zachowaniem powoduje przeniesienie się w czasy mityczne. Spotyka w nich zapomnianych już dziś: Prometeusza, Ikara, Syzyfa, Midasa. Nasi bohaterowie ulegają nietypowym

i zabawnym perypetiom, które przybliżają im wiedzę na temat przeszłości. Aby wrócić do swoich czasów, muszą znaleźć klucz-rozwiązać zagadkę wypowiedzianą przez Prometeusza.

Zadanie to wymaga jednak od pary urwisów odwagi, mądrości, pracowitości i wzajemnego szacunku.

Czy mimo wszystko uda im się wrócić do współczesności? Czy spotkanie z mitologią wpłynie w znaczący sposób na edukację naszych bohaterów, zmieni ich postawy i charaktery?

Warto się o tym przekonać oglądając spektakl pt. ,,W krainie mitów”  przygotowany przez nasz teatr.