Wokulski

W liście z 8 lutego 1897 roku do Władysława Korotyńskiego, sam Bolesław Prus pisze: „…Powieść, o której mówię, powinna mieć tytuł: «Trzy pokolenia». Może nawet byłaby lepiej rozumiana z takim nazwiskiem…”

 

 

Kiedy indziej, tłumacząc się z własnej intencji twórczej, wspomina o „ ukazaniu naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu” ,co akcentuje panoramiczny charakter powieści. Istotni „Lalka” Bolesława Prusa w epicki sposób ukazuje szeroką perspektywę polskiego społeczeństwa siedemdziesiątych lat XIX wieku. Na tle tego barwnego fresku, na plan pierwszy wysuwają się oczywiście losy głównego bohatera powieści – Stanisława Wokulskiego.

Naszym zdaniem to właśnie wielowymiarowość i złożoność postaci Wokulskiego, czyni ten utwór tak wyjątkowym i wartym uwagi.

Kim jest Wokulski? Dychotomia tej postaci nie pozwala zakwalifikować jej jednoznacznie do żadnej z epok. Wokulski reprezentuje pokolenie przejściowe, owo „Trzecie pokolenie” znajdujące się pomiędzy typami postaw charakterystycznymi dla romantyzmu i pozytywizmu.

Zasadnym wydaje się podejrzewać, że Prus tworząc tego bohatera, niejako identyfikował się z nim, nadając tej postaci wiele własnych cech i przypisując jej rozterki, które mogły być udziałem samego autora.

Prus, rówieśnik Wokulskiego, również miał za sobą udział w romantycznym zrywie niepodległościowym 1863 roku. Po klęsce powstania i idei narodowowyzwoleńczych, z pasją oddał się studiom na wydziale matematyczno-fizycznym Szkoły Głównej w Warszawie. Dalekie echa tej fascynacji nauką widzimy w relacjach Wokulskiego z Geistem i Ochockim.

Czy zatem człowiek stojący niejako pomiędzy dwoma światami skazany jest na nieuchronną klęskę? Czy w naszym bohaterze przeważy romantyczne uczucie każące zawsze śpieszyć z pomocą swojej Damoiselle in distress, bez względu na wszelkie koszty? A może wygra pełen pasji pozytywistyczny racjonalista, twardo stąpający po ziemi biznesmen znający wszystkie zagraniczne rynki zbytu i tajniki popytu i podaży? A może zwycięży naukowiec pracujący nad opus magnum i odkrywający nowe przełomowe technologie oraz prawa fizyki?

Twórcy Narodowego Teatru Edukacji gorąco zapraszają Szanownych widzów na naszą próbę odpowiedzi na te i inne pytania zawarte w najnowszej inscenizacji „Lalki” Bolesław Prusa, pod tytułem: „Wokulski. Trzy pokolenia”.

 

Scenariusz i reżyseria: Marek Lis-Orłowski

Scenografia: Maciej Kreska, Robert Kulka

Muzyka: Michał Kowalczyk

Kostiumy: Barbara Bakalarczyk/ Magdalena Dobrowolska

Występują: Anna Morkis/Justyna Makówka

Karolina Wyrozumska/Anna Witaszek

Marek Lis-Orłowski/ Paweł Wódczyński

Paweł Soduła/Wojciech Gabryś

Dawid Mazur